Grupo Planeta

CEAC

El centre d’estudis líder en la formació professional i tècnica a distància

CEAC és un centre de formació professional i tècnica a distància amb més de 70 anys d'experiència en el sector educatiu, que ha format més de tres milions d'alumnes. Ofereix cicles d'FP de grau superior i de grau mitjà en la modalitat de proves lliures que convoquen les comunitats autònomes. També ofereix formació tècnica pròpia i cursos d'accés a estudis reglats, com el graduat en ESO, el batxillerat o l'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

El principal objectiu de CEAC és brindar una formació flexible adaptada a les necessitats de cada alumne. A més, presta un servei d'atenció personalitzada i acompanyament per part d'un equip de professionals especialistes en cada àrea de formació. 

El principal avantatge del model educatiu de CEAC és que la formació està orientada a l'ocupació i pensada per adaptar-se a les necessitats del mercat professional del moment. La part pràctica és fonamental en el model educatiu de CEAC, amb l'objectiu que els alumnes adquireixin els coneixements amb la solidesa necessària per enfrontar-se al mercat laboral amb èxit.