Grupo Planeta

Deusto Salud

Cursos d'especialització sanitària

Deusto Salud és el centre de formació contínua de Planeta Formación y Universidades que ofereix programes formatius a distància en el sector de la salut i de les teràpies naturals. Compta amb la col·laboració de la Universitat Internacional de València en diverses de les seves propostes formatives.

El projecte formatiu de Deusto Salud neix l’any 2009, amb l’objectiu de capacitar els professionals de la salut perquè s’adaptin al competitiu i exigent escenari laboral i ampliïn les seves possibilitats professionals.

El model d’aprenentatge de Deusto Salud es basa en tres eixos claus: professors que són professionals en actiu experts en la temàtica impartida, recursos multimèdia dissenyats perquè el procés d’aprenentatge sigui amè i motivador alhora, i campus online com a plataforma central d’aprenentatge.

Més de 7.000 alumnes han millorat les seves aptituds amb Deusto Salud i el seu equip docent de més de 200 experts.

La selecció de cursos oferts per Deusto Salud tracta els temes de més actualitat i rellevància de l’àmbit sanitari i les teràpies naturals. Es tracta de programes pràctics i flexibles, compatibles amb la vida laboral i personal dels alumnes, i orientats a l’aplicació professional immediata.