Grupo Planeta

EAE Business School

Més de 50 anys formant directius

EAE és un centre de formació superior d’àmbit internacional fundat el 1958 i especialitzat en management. Al llarg dels seus 57 anys d’història ha format més de 67.400 directius i professionals de més de 100 nacionalitats dels cinc continents, d'empreses tant nacionals com internacionals, institucions i organitzacions de diferents àmbits.

La seva missió és formar professionals capaços de liderar de manera sostenible organitzacions de tots els àmbits, mitjançant programes que combinin de forma rendible continguts pràctics i serveis centrats en el participant. EAE és una escola de negocis accessible i oberta a compartir coneixements amb participants, claustre i partners de tot el món. Per això manté acords de col·laboració acadèmica i institucional amb més de 70 universitats i escoles de negoci de 22 països diferents, o més de 2.000 acords de col·laboració signats amb empreses nacionals i internacionals. Treballa per transmetre als seus participants un coneixement aplicable i actualitzat gràcies a la seva metodologia, en què l’alumne és el centre de l’activitat, i que contempla de forma integral la part acadèmica d’un programa i l’enriquiment de l’alumne fora de l’aula. Per això l’any passat es van organitzar més de 150 esdeveniments en què van participar més de 7.000 professionals d’EAE, tant alumnes com antics alumnes.

Finalment, busca respondre sempre a les expectatives generades de manera fiable i satisfactòria per a l’alumne. Avui en dia, el 97% dels seus alumnes la recomanen.

La seva forma d’entendre l’ensenyament superior li ha permès el 2014 ser reconeguda com una de les 30 millors escoles de negoci del món segons América Economía, ser premiada per primera vegada com la segona escola de negocis més prestigiosa d’Espanya segons el Ranking MERCO 2014, o que per primera vegada també sis màsters d’EAE estiguin entre els millors d’Espanya segons el rànquing d’El Mundo 2014.