Grupo Planeta

Institut Franco-Américain de Management

Una escola de negocis francesa amb sistema educatiu nord-americà

L'Institut Franco-Américain de Management (IFAM) és una escola de negocis que, atenta a la globalització cada vegada més gran del món dels negocis, ofereix –totalment en anglès i seguint el sistema educatiu nord-americà– una llicenciatura en Administració d'Empreses i un MBA Internacional. Des que es va crear, l'IFAM s'ha centrat en estudis de casos adreçats a fomentar iniciatives, confrontar punts de vista i possibilitar la presa de decisions per tal d'assolir les millors solucions.

La Llicenciatura en Administració d'Empreses, creada el 1982, va ser la primera que es va desenvolupar a França, en associació amb universitats dels Estats Units. Mitjançant l'adopció del sistema americà, l'IFAM obre el seu programa docent al descobriment de les pràctiques reals de les empreses.

Els programes internacionals d'MBA de l'Institut Franco-Américain de Management van ser els primers que es van cursar a França, l'any 1986. L'IFAM ofereix dos programes d'MBA exclusivament en anglès, desenvolupats en resposta a les expectatives dels estudiants i del món dels negocis.