Grupo Planeta

UNIBA

Una aposta per la formació universitària i de postgrau a través d'internet

El Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA) és una institució adscrita a la Universitat de Barcelona (UB) creada amb l'objectiu d'oferir un ampli ventall de titulacions de grau i màster, amb una clara aposta per la innovació i la qualitat i una marcada vocació internacional. Totes les titulacions són oficials i estan adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per la qual cosa tenen validesa i reconeixement en tots els Estats que en formen part.

UNIBA imparteix els programes d'estudis oferts en castellà per la UB i 100% online. Aquesta metodologia permet als estudiants formar-se amb total flexibilitat i sense necessitat de desplaçaments o d'adaptar-se a uns horaris gràcies a l'ús intensiu de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). A més a més, tot l'alumnat es beneficia d'un seguiment personalitzat, basat en un sistema d'avaluació contínua i el suport permanent d'un tutor.