Grupo Planeta

Editorial Paidós Argentina

Llibres per comprendre la realitat

Des que es va fundar, el 1945, Editorial Paidós manté intacte el seu esperit: una presència sòlida, fiable i constant en el món acadèmic i intel·lectual, un rigor absolut en l'elecció de les matèries i els autors així com una vocació irrevocable de coherència en la creació de seu fons editorial.

L'any 2003 s'integra al Grupo Planeta i combina així el seu tradicional coneixement del mercat llatinoamericà amb la potència i l'abast comercial del primer grup editorial mundial en llengua castellana.

La incorporació contínua de nous temes i la modernització de la xarxa comercial no han impedit que tots els avenços esdevinguts a Paidós s'hagin fet amb el respecte més escrupolós a la tradició de la casa. Amb temes que inclouen la psicologia, la comunicació, l'educació, l'empresa, la psicoanàlisi, la cultura, la història, les humanitats i la divulgació, Paidós introdueix des d'una perspectiva pluridisciplinària els debats i els avenços en ciències humanes i socials.