Grupo Planeta

Institut Supérieur du Luxe

L'Institut Superior de Màrqueting del Luxe

Fundat l’any 1990 per la Casa Cartier, l'Institut Superior de Màrqueting de Luxe (Sup de Luxe) va ser el primer institut a veure la necessitat de formar executius i joves dissenyadors directament per especialistes del món del luxe, compartint els seus coneixements i la seva valuosa experiència en aquest sector. 

Un dels principals valors diferenciadors de Sup de Luxe són els seus col·laboradors professionals. L'institut té una excel·lent xarxa de contactes que inclou als seus egressats en diferents parts del món. En 27 anys, l'Institut s'ha convertit en la referència mundial de la professió, i és classificat número u per formar professionals especialitzats al mercat del luxe.