Grupo Planeta

FUNDACIÓN ATRESMEDIA

Bolcada en la infància i la joventut

La FUNDACIÓN ATRESMEDIA es va crear l'any 2005 per canalitzar el compromís d'ATRESMEDIA amb la societat. Té com a objectiu principal la protecció de la infància i la joventut a través de programes dirigits a potenciar-ne les capacitats i facilitar la seva educació. Les accions de la fundació dediquen especial atenció als nens hospitalitzats i a aquells que pateixen alguna classe de discapacitat.

Un dels seus projectes més emblemàtics és el Programa d'assistència hospitalària, que inclou accions perquè l'estada dels nens i els adolescents a l'hospital esdevingui tan agradable com sigui possible. El programa impulsa el canal FAN3, primer canal de televisió infantil per a nens i joves hospitalitzats, que s'emet en prop de 100 hospitals de tot Espanya.

A més a més, la fundació porta a terme una important tasca de sensibilització en àmbits com ara la salut visual infantil, la protecció dels drets de la infància o la seguretat viària.

El foment del voluntariat es desenvolupa a través de dues línies d'actuació: l'impuls entre els empleats d'ATRESMEDIA i l'organització d'esdeveniments i fòrums per promocionar-lo.

La FUNDACIÓN ATRESMEDIA participa en fòrums de debat i d'ensenyament (conferències, jornades, seminaris, cursos, taules rodones, etc.) que possibiliten la reflexió oberta, l'intercanvi de coneixements i d'experiències, la recerca d'objectius i la determinació de polítiques d'acció sobre aspectes sempre relacionats amb la infància i la joventut. Aquests fòrums, organitzats en alguns casos per la fundació, es dediquen a qüestions tan diverses com els límits i les obligacions en la contractació infantil, el tractament de l'assetjament escolar, la cerca de l'èxit escolar o el valor dels continguts audiovisuals com a element formatiu.