Grupo Planeta

aulaPlaneta

Una plataforma educativa online innovadora i de qualitat

Amb la creació d'AulaPlaneta, introduïda com a projecte pilot el 2011 i present en més de 1.500 centres d'Espanya, el Grupo Planeta pretén contribuir a la transformació educativa que es viu avui dia a les aules, en un compromís amb el futur de l'educació en la nostra societat.

AulaPlaneta és una plataforma que incorpora les tecnologies de la informació i la comunicació al món educatiu conjugant-la amb la importància dels continguts essencials. En aquest entorn educatiu online, l'aula s'enriqueix i amb això també ho fa el procés d'ensenyament i aprenentatge. L'alumne millora les seves competències i capacitats, i el professorat veu facilitada tant la preparació i exposició de les classes com l'avaluació.

L'enorme cabal de continguts audiovisuals i interactius disponible està adaptat als continguts curriculars de les diferents matèries de l'ensenyament primari i secundari, la qual cosa permet al professorat crear el guió de la seva pròpia exposició i disposar de tota mena de suggeriments per a activitats i exercicis.