Grupo Planeta

Ediciones Ceac

Publicacions de temàtica formativa, educativa i familiar

Ediciones Ceac ofereix llibres divulgatius, amens i amb una edició acurada, presentats a través de tres línies editorials: Profesional, Educación y Familia i Hogar. L'objectiu del catàleg Profesional és oferir formació per a professionals, principalment del món de la construcció i l'automòbil.

Els llibres de la línia Educación, adreçats a professionals del sector, professors i educadors en general, tracten temes d'actualitat sobre pedagogia, disciplina, tècniques d'estudi, integració, motivació, desenvolupament d'habilitats, nens amb necessitats especials, activitats a classe, etc.

Finalment, la línia Familia y Hogar reuneix llibres de caràcter pràctic, amè i d'actualitat –especialment sobre parenting, parella, salut, nutrició i aficions–, que ofereixen respostes a les inquietuds de tots els integrants de la família.

Els títols més destacats de 2010 són Queridos Abuelos, de Paulino Castells; Tartas dulces y saladas, de Maxine Clark; 10.10.10, de Suzy Welch; ¡No quiero ir contigo!, de Nora Rodríguez; Sushi Fácil, de Fiona Smith; El arte de preparar cócteles, de Ben Reed, i La escuela contra el mundo, de Gregorio Luri.